Un sculptor celebru expune pentru prima dată în România natală

O expoziţie de sculptură cu tema “Sim­fonie în bronz”, apar­ţinând prinţului Mo­nyo Mihăilescu-Năsturel, se va des­­chide, mâine, la Muzeul Mu­ni­ci­piu­lui Bucureşti. Expoziţia, ce va fi des­chisă până pe 30 septembrie, prezintă publicului românesc, pentru prima oară, lucrări ce reflectă con­cepţia acestui sculptor original, un autodidact în artă: “Sculptura es­te energia vizuală care inspiră artistul, pentru a crea şi exprima sentimentele şi fanteziile în dimensiuni care încântă mintea umană”.
Prinţul Monyo Mihăilescu-Năs­tu­rel, născut în Bucureşti în 1926, este ul­timul descendent al banului Udriş­te Năs­tu­rel Herescu. Având o formaţie de inginer mecanic (Universi­ta­tea Bucureşti) şi doctor în istoria antică (Sorbona), în pe­rioada comunistă i-a fost confiscată toată averea, iar familia sa a plecat legal în Sta­tele Unite. Rămas în ţară, Monyo a fost închis timp de opt ani la în­chi­soarea din Aiud, iar în anul 1960 a plecat în SUA ca refugiat politic. Anul 1961 a fost cel care i-a schimbat total viaţa şi cariera, prin vizita pe care a făcut-o în cartierul ar­tiş­ti­lor din Mexico City, unde i-a cunoscut pe Ru­fi­no Tamayo şi Alex Du­val, care au fost impresionaţi de ta­lentul său de sculptor. Prima ex­po­ziţie a avut-o la Toronto, Canada, organizată de Samuel Roy.
De atunci, Monyo Mi­hă­ilescu-Năs­turel a realizat peste 328 de sculp­turi şi picturi sculptate în onyx, lucrările sale putând fi admirate în muzee şi galerii celebre, în importante locuri publice, centre cul­turale sau de afaceri din lume.
Este deţinătorul a nu­me­roase premii de gen, iar articole şi recenzii despre opera sa au apărut în re­viste de specialitate precum Inter­na­tional Art Guild sau Architectural Design. În prezent, Prinţul Mi­hăi­les­cu-Năsturel este pro­prie­tarul unei turnătorii în Florida şi al unei galerii de artă pe bulevardul Worth din Palm Beach – Florida.

Tudor LAVRIC

Short URL: http://cronicaromana.com/?p=2066

Scris de kittracer pe 16 Aug 2011. În categoria Cultura. Poţi urmări comentariile la acest articol prin RSS 2.0. Poţi lăsa un comentariu la acest articol sau face referire pe un alt site

Lasă un Comentariu

WordPress Themes
Autentificare