Arhiva pentru categoria: Cultura

Laborator de restaurare a obiectelor tradiţionale, la Oradea

asd

La Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea a fost inaugurat laboratorul de restaura­re a obiectelor din lemn, al treilea la­bo­rator de restaurare amenajat şi dotat în ca­drul proiectului transfrontalier “HuRoMuzeum” cu Muzeul Deri din Debreţin, Ungaria, după cele de pictură şi paleontologie inaugurate în no­iembrie 2011. În Ungaria urmează să se finali­zeze alte trei laboratoare de [...]

Îl vom revedea pe Carreras la Bucureşti

asd

Celebrul tenor catalan, Jose Carreras revine în România în primăvara 2012, pentru un concert extraordinar. Pe 25 mai, la Sala Palatului din Bucureşti, artistul promite ro­mâ­nilor un concert “de zile mari”, organizat de Project Events. Din concert nu vor lipsi ariile care l-au făcut celebru pe unul dintre “cei trei mari tenori”, “La Don­na e [...]

Muzică medievală românească la Festivalul de la Veneţia

asd

Festivalul de muzică balcanică “Di­mi­trie Cantemir” este şi anul acesta par­te a Carnavalului de la Veneţia, la ini­ţiativa Institutului Român de Cultură şi Cer­cetare Umanistă (IRCCU). Patru formaţii de prestigiu din sfera muzicii tradiţionale vor evolua, în pe­ri­oada 10-13 fe­bruarie 2012, la prestigi­osul Teatru “La Fenice” din Veneţia: Jordi Savall & Hespèrion XXI (Spa­nia), formaţia [...]

NexT 2012 promite două secţiuni noi

Pregătirile pentru cel mai ma­re eve­ni­ment de scurtmetraj din ţară, Festiva­lul Interna­ţio­nal de Film NexT, a cărui edi­ţie cu numărul VI va avea loc în Bucu­reşti în perioada 28 martie -1 aprilie, au intrat în linia dreaptă. NexT aşteaptă pu­bli­cul cu filme noi, îndrăzneţe şi originale la Cinema Scala şi, pentru prima da­tă, la Cinema [...]

“Grigore Gafencu: Diplomat, istoric şi gazetar”

Muzeul Naţional de Artă al Mol­do­vei din Chişinău a fost ieri gazda mani­festărilor dedicate personalităţii politicianului şi di­plomatului ro­mân Grigore Ga­fencu. Manifes­tările, destina­te is­to­ri­cilor şi publicului larg, s-au des­­fă­şu­rat pe trei com­ponente: o ex­poziţie de do­cu­mente ce dezvăluie momente dramatice din istoria perioadei în care a activat ca diplomat Grigore Gafencu, din arhivele Mi­nisterului Afacerilor [...]

“Poveşti pentru copii isteţi”

ArCuB – Centrul de Proiecte Cul­tu­rale al Primăriei Municipiului Bucureşti şi Trupa de teatru Mateiaş vă invită în luna februarie la un nou spec­tacol, “Po­veşti pentru copii is­teţi”. Prima în­tâlnire cu personajele în­dră­gite – Ma­gi­cianul Ză­pă­cit, Profesorul de joacă, Clov­nul Şugubăţ – va fi sâmbătă 11 februarie de la ora 11:30, la Sala ArCuB. Surprizele [...]

“Băiatul din ultima bancă”, premieră la TNB

Sala Amfiteatru a Teatrului Naţional “I. L.Caragiale” va găzdui, în această seară de la ora 19:30, prima reprezentaţie cu spectacolul “Băiatul din ultima bancă” de Juan Mayorga, în regia lui Theodor Cristian Popescu. ”O piesă despre maeştri şi discipoli, despre părinţi şi copii, despre oameni care au văzut prea mult şi oameni care învaţă să [...]

Anul Caragiale la Ploieşti

asd

Deschiderea festivă a Anului Caragiale la Ploieşti se oficiază astăzi, 30 ianuarie, când se împlinesc 160 de ani de la naş­terea marelui scriitor. După o ceremonie de depunere de coroane şi evo­­cări la monumentul din centrul urbei, la care vor evo­ca personalitatea lui Caragiale Lucian Sabados şi Nicolae Boaru, la teatrul “Toma Caragiu” va fi [...]

“Drumul spre celebritate” trece pe la Sala Radio

asd

Miercuri de la ora 19, Or­ches­tra de Cameră Radio propune publicului trei nu­­me din generaţia tânără de interpreţi, laureaţi ai Concursului “Drumul spre ce­lebritate” ediţia a II-a: Alexandru Mă­lai­­mare (vioară), Ştefan Cazacu (violoncel) şi Mihai Ritivoiu (pian). La pupitrul or­chestrei se va afla dirijorul Radu Popa. Programul serii va cuprinde Con­cer­tul nr. 4 în re [...]

Festivalul de la Rotterdam, o platformă pentru regizorul Florin Şerban

asd

Proiectul cinematografic “Îmi curgi prin vine”, în regia lui Florin Şerban, pro­dus de Fantascope, va participa la cea de-a 29-a ediţie a Cinemart Co-Pro­duction Market, în cadrul Fes­ti­va­lu­lui In­ternaţional de Film de la Rotterdam. Proiectul reprezintă cel de-al doilea film de lungmetraj ficţiune ce va fi re­gi­zat şi scris de Florin Şerban, după suc­cesul premiat [...]

Autentificare